26.11.06

Una bona mostra d'entitats


La Mostra d’entitats celebrada aquest cap de setmana ha representat una acció pedagògica per explicar a la ciutadania “qui són” i “què fan” les entitats, però també una acció de sensibilització i compromís.
Per totes les ciutats és important tenir un bon teixit social. És a dir, entitats i institucions amb objectius i finalitats diferents però que tenen en comú la capacitat d’aglutinar gent i fer que aquesta es relacioni. Per una ciutat mitjana com Mataró aquest teixit social esdevé primordial alhora d’establir xarxes de relacions humanes, que al final ens condueixen cap a la cohesió social. I l’acció conjunta entre aquest teixit i l’administració pública és el que anomenem en argot de serveis socials el treball comunitari. Les poblacions més petites quasi sempre ho tenen resolt per la facilitat de relació entre els seus ciutadans. I les que són molt grans han de cercar fórmules més complexes.
Així que un teixit social com el que s’ha aplegat en aquest esdeveniment ens indica de la riquesa social de la ciutat. Amb la seva diversitat, amb els seus punts forts i febles, amb els seus personalismes, però també amb la seva tasca imprescindible per la ciutat. Així és la realitat social de la nostra ciutat.
El valor de les més de cent entitats que han participat en la mostra ve tant per la construcció de ciutat que representen, com per la riques associativa i sectorial alhora –esports, cultura, benestar...- i també pel que significa com a canal de participació ciutadana.
La mostra d’entitats del cap de setmana ha estat un èxit en tots els sentits, com també és un èxit la mostra de treball d’aquestes entitats en el seu dia a dia al llarg de l’any.