8.11.06

II Jornada de SIDA i món local a Catalunya
El mes de gener d’enguany en una assemblea de la Xarxa de SIDA i món local vam aconseguir que Mataró fos la seu de les segones jornades. Aquestes es van celebrar ahir amb un centenar de participants
d’arreu del país.
Les primeres jornades a l’Hospitalet de Llobregat van servir perquè el món local s'impliqués al màxim per avançar des de la proximitat i amb aquesta voluntat es va crear l’any 2004 aquesta Xarxa formada per una trentena d’Ajuntaments i ONG’s, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
Avui l’escenari polític i social és diferent al del 2004. Ens trobem amb unes polítiques impulsades pel govern de la Generalitat que fomenten la governança conjunta del sistema sanitari i aposten clarament per la salut pública. Això és el Govern territorial de salut i l’Agència de salut pública.
Tradicionalment ha estat l’àmbit sanitari el que ha articulat respostes davant el VIH, lògicament per la necessitat de salut de les persones afectades, però avui i gràcies a l’avenç sanitari també es configuren altres necessitats socials, de inserció laboral, en definitiva de poder viure una vida normal, i les ciutats i pobles són l’espai idoni per oferir respostes.
I això precisament és el que pretenen els plans locals de lluita contra la sida. En primer lloc el municipi que decideixi impulsar aquest pla és perquè té una clara voluntat i compromís polític darrera. Els plans locals permeten abordatges transversals i permeten treballar en camps fins ara poc explorats en l’àmbit de SIDA: esports, inserció laboral, benestar, participació...
Els plans locals també entre d’altres coses prioritzen la prevenció de nous contagis, en un moment on existeix cert relaxament i han incrementat les conductes de risc –segurament per l’eficàcia dels tractaments antiretrovirals i la concepció que avui es pot tenir de que es tracta d’una malaltia crònica-
La jornada va ser un èxit de participació però sobretot de continguts, ja que a partir d’ara la xarxa posa a disposició dels ajuntaments una nova eina.

Cap comentari: