17.5.07

Diari de campanya (5)Amb la trajectòria de més de vint i cinc anys de serveis socials municipals molta ha estat la tasca de cohesió social en els barris i de lluita contra la pobresa. Uns serveis socials històricament poc acompanyats per altres administracions i que han donat resposta als problemes de la gent.
Els darrers anys hem caminat cap a la modernització i l’adequació d’aquests serveis a través de l’especialització. Ara amb els deures fets i els fonaments ben posats (Agència, Fundació Hospital, i els Plans de la gent gran, d’infància i famílies, d’accessibilitat universal, i de promoció social) encarem un futur preparats per donar respostes als nous reptes. Amb un escenari amb moltes oportunitats i que no haguéssim imaginat pas fa només 5 anys enrere: la llei de la dependència i la futura llei de serves socials.
Així doncs, el sistema de serveis socials que amb les noves lleis es constitueix com el quart pilar de l’estat del benestar, continua sent una prioritat pels socialistes. Perquè sobretot les polítiques socials, conjuntament amb d’altres també, són les que ens han de garantir la cohesió social i la justícia social, dos principis bàsics pel socialisme.
Molts són els compromisos pel benestar i la salut que portem al programa electoral però en vull destacar:
- Arribar al 12% de la cobertura d’atenció domiciliària pels majors de 65 anys
- Construcció de 5 casals de la gent gran i ampliar-ne 2
- Un centre de dia per a persones amb alzheimer
- Creació de més places de residència per a la gent gran (demanda Generalitat)
- Universalitzar les telealarmes pels majors de 65 anys que ho necessitin i les persones amb discapacitat (a partir del 66%)
- Creació de l’escola de pares i mares per donar suport a les famílies.
- Creació de 2 nous centres oberts infantils.
- Creació del centre d’urgències d’atenció primària (Camí del mig).
- Ampliació del CAP Cirera-Molins i adequació del de la Gatassa.
- Construcció dels nous CAP a Ronda Prim i al Front de Mar.
- Serveis integrals de salut mental a la Llar Cabanellas.