23.5.07

Diari de campanya (11)


La protectora de Mataró ha emès un comunicat on es fa ressò de la demanda d’unes noves instal·lacions i alhora que Baron els ha escoltat i aquesta és una de les propostes que el PSC recull en el programa.
És evident que hi ha moltes necessitats i mancances que afecten la vida de les persones, però no per això em d’obviar la realitat dels animals de companyia, que es dóna a totes les ciutats, i a més per llei és obligació dels ajuntaments donar-hi resposta.
En aquest sentit ja fa temps que venim parlant amb la protectora de cara a construir un nou centre d’atenció als animals domèstics, que ha de substituir els dos centres actuals que tenim a la ciutat: el municipal i el de cal Pilé.
Un nou centre innovador que trenca amb el clàssic model de gossera, amb espais amplis, ben condicionats i enjardinats per tal que es fomentin les vistes d’escoles i famílies amb l’objectiu de fer pedagogia i de promoure les adopcions.
Un nou centre d’acollida que estarà complimentat per altres serveis privats: botigues, residències canines entre d’altres, per fomentar l’activitat econòmica en aquest sector i on l’espai que albergarà aquets serveis esdevingui un espai de referència.
La ciutat de Mataró, que va ser la primera ciutat d’Espanya en eliminar les eutanàsies, vol continuar sent capdavantera amb la protecció dels animals.
Aquesta és una proposta molt potent i alhora possibilista.