1.12.06

Dia Mundial de la SIDA

Han passat més de vint i cinc anys dels primers casos diagnosticats de SIDA i avui la malaltia segueix sent incurable. Durant aquest temps la pandèmia s’ha endut ja la vida de més de 19 milions de persones, amb l’altre conseqüència catastròfica que és deixar més de 14 milions de nens i nenes orfes.
El problema de la SIDA és un problema global i que per afrontar-lo es necessita de les polítiques de salut i solidaritat de tots els estats i de les institucions a nivell mundial. Es necessita de compromisos polítics per tal d’actuar urgentment vers els milions de persones que estan patint la malaltia primordialment a l’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina. Però el problema de la SIDA també és local i afecta ciutadans que ja han estat diagnosticats i d’altres que corren riscos de contagiar-se.

Per això i seguint les recomanacions de les darreres jornades celebrades a Mataró de la Xarxa de Sida i Món local, l’Ajuntament de Mataró ha posat en marxa un Pla d’actuació local de lluita contra la SIDA. Aquest pla recull una sèrie d’accions a dur a terme per tal de frenar l’aparició de nous contagis i vetllar perquè les persones portadores del VIH estiguin millor ateses i no pateixin cap discriminació social pel fet de patir la malaltia. El pla suposarà millorar la coordinació entre els diferents recursos assistencials: atenció primària, hospitalària i sociosanitària. També es prioritzaran les campanyes de prevenció de la malaltia i sensibilització a la població.
El pla també preveu que les persones afectades puguin disposar d’una cartera de serveis sociosanitaris que s’ajusti a les seves necessitats, així com d’altres recursos de inserció sociolaboral que facin front a les situacions de discriminació i estigma social que encara avui es produeixen.

Sorprenentment fent els estudis diagnòstics del Pla una de les conclusions que s’ha arribat és que ha hagut una baixada de guàrdia de professionals i de la població en general, segurament perquè els darrers tractaments han reduït de forma important la mortalitat i pot existir la falsa percepció que avui és una malaltia crònica. Per això cal reforçar la conscienciació de la població i la prevenció.
Així el lema del manifest del dia mundial de la SIDA d’enguany és “Aturem la SIDA. Tu pots” fent una crida a la responsabilitat que tenim tots i totes.