19.12.06

Inserció laboral en el camp social
Avui amb la companya Alícia Romero hem repartit els diplomes en la cloenda del taller ocupacional dels serveis sociosanitaris. Es tracta de formació ocupacional organitzada per l’IMPEM en el sector emergent dels serveis a les persones.
Això és així per les necessitats socials existents i perquè els governs socialistes han impulsat lleis a Catalunya i Espanya que permetran la creació de nous llocs de treball. Concretament es preveu que amb la llei de serveis socials es creïn 53.000 nous llocs de treball i amb la llei de la dependència uns 300.000 a tot l’estat.
Per tant la transcendència d’aquestes noves lleis socials no està únicament en la resposta a les necessitats històriques de serveis socials, sinó que també la trobem en la creació d’ocupació d’una forma important.
Com sigui les 24 dones que han fet el taller ocupacional trobaran feina aviat. No tinc cap dubte. Cal destacar la important tasca que està desenvolupant l’IMPEM en aquests processos de formació. Al final és l’Ajuntament qui forma unes persones per després d’altra banda ofertar uns serveis d’atenció al domicili que faran aquestes mateixes professionals. És un cercle força interessant en el que quan millor formació es faci millor serà la qualitat dels serveis socials públics.