12.4.06

Mataró presenta Rocafonda, El Palau i Santes Escorxador a la convocatòria de la llei de barris de la Generalitat(foto: Quico Melero)

En el darrer ple municipal del mes d'abril es van poder tractar molts i importants temes, però dels més rellevants i estratègics sens dubte fou el projecte que vàrem aprovar per presentar a la llei de barris.
Es tracta d'un projecte amb un cost total de 13.000.000 d'euros dels quals es demana la subvenció del 50% a la Generalitat de Catalunya i la resta mitjançant aportació municipal. El projecte presentat ja al Departament de Política Territorial i Obres públiques marca una estratègia de intervenció que podríem abarcar en dos grans eixos:

  • Habitatge i espais públics.
  • Cohesió social i connectivitat urbana.

Pel que fa a l'Habitatge constitueix sens dubte la prioritat nº 1 de tot el que volem fer en aquest territori. De fet els temes entorn la vivenda han sigut àmpliament debatuts i demandats en el sí del consell territorial, en la comissió mixta d'Habitatge i ho desenvoluparem en el futur grup de treball que es constituirà poperament per anar seguint aquest tema. El projecte que presentem aposta per multiplicar les actuacions de rehabilitació que ja proposa la Generalitat: façanes, instal.lació d'ascensors, i reparació d'elements comuns dels edificis. També es prioritzarà l'adquisició d'habitages per part de l'Ajuntament per consolidar el Parc Municipal d'habitatges, així com el foment de la mediació entre propietaris i potencials llogueters. Aquestes voluntats polítiques es tradueixen en una sèrie de programes amb un pressupost de 2.000.000 d'euros i representen el 16% de la totalitat del pressupost del projecte presentat.
Pel que fa als espais públics té especial rellevància la proposta del Parc Urbà de Rocafonda i una plaça cívica al seu costat, que representa un guany pel barri d'11.000 metres quadrats de zona verda.També pel que fa a zona verda destacar la recuperació dels talussos de la riera de St. Simó. Altres rehabilitacions i reurbanitzacions són la Ronda Cervantes, la Plaça Joan XXIII, l'avinguda Perú i el grup Les Santes.

És important assenyalar que en aquest àmbit hi ha un conjunt d'actuacions públiques - Pintor Estrany, aparcament Palau, nova escola bressol, nou equipament colla castellera...-ja programades i d'altres que ho estaran en els propers mesos i que sumen un total de 20 milions d'euros d'inversió municipal i que no entren en la proposta de llei de barris, tot i que sí ens ajudaran a treure millor puntuació en la convocatòria, ja que es té en compte l'esforç inversor complementari.

Pel que fa l'eix de la cohesió social -l'altre prioritat d'aquest projecte- representa un conjunt ampli de 13 programes socials amb un pressupost de 2.250.000 euros i que volen potenciar la convivència i el coneixement mutu entre tots els veïns, prioritzant l'atenció social a les dones, infants i adolescents, i possibilitant que la gent gran pugui viure a casa seva oferint suport a la seva autonomia i atenent les situacions de dependències. L'altre gran aposta que fem en aquest apartat té aveure amb la connectivitat urbana. Els nous equipaments que es construiran -la biblioteca i el casal de la dona- estaran ubicats en els barris però són equipaments de ciutat. El que pretenem doncs és intercanvi de fluxe de població i moviements de tot Mataró capa aquest territori.

Finalment en aquest segon eix també hi ha una línia de treball entorn el comerç i l'activitat econòmica amb la finalitat de potenciar el comerç de barri. Covertint l'eix comercial en un centre comercial a cel obert. També es vol aconseguir la centralitat comercial de ciutat i comarca amb l'oferta d'una tipologia comercial de valor afegit.

Aquest projecte el presentem perquè volem millorar les condicions urbanístiques i residencials d'aquests barris i per incrementar la cohesió social així com la connectivitat amb la resta de la ciutat.
Vull destacar el procés participatiu que ha hagut alhora de construir aquest projecte. Penso que ha sigut un paradigma de participació ciutadana el cóm s'ha treballat des del consell territorial. Precissament aquest consens aconseguit amb totes les entitats alhora de tancar la proposta, conjuntament amb el treball tècnic ben elaborat i tramat -amb el suport de la Fundació CIREM- fan que presentem un bon projecte.
El projecte es va aprovar en el ple per unanimitat. CIU va mostrar la seva preocupació per si no s'ens concedia la subvenció, per això els vam contestar que és ferm el compromís del govern municipal de tirar endavant aquest projecte en el cas que no arribés la subvenció. I el PP en la línia que ens té acostumats va dir que presentar-nos en aquest projecte significava reconèixer el fracàs del pla integral. I jo em pregunto: fracàs del pla integral amb uns fons europeus que van suposar una inversió pública de 6,5 milions d'euros? Què ens dirien doncs si no haguessim aconseguit aquesta subvenció europea? I quin riscos i degradacions de més tindrien aquests barris sense els ajuts europeus de l'any 2001?
En tot cas caldrà també anar fent memòria perquè no s'ha actuat abans en aquests barris. I perquè CIU i PP van votar en contra de la proposta de llei de barris que va presentar el grup parlamentari socialista durant la passada legislatura.
Avui tindrem temps de debatre a fons la llei de barris amb les associacions de veïns i l'oposició en el programa Pantalla Oberta de Televisió de Mataró. Ara toca esperar que la Generalitat resolgui aquesta convocatòria en la que nosaltres hi anem amb totes les ganes però sobretot amb la convicció i solvència d'haver presentat el millor projecte possible.