4.3.07

Nova i més cívica Avinguda Amèrica

(foto: Quico Melero)
Amb la inauguració de l’avinguda Amèrica s’ha aconseguit un espai urbà amb molts usos per a la ciutadania. No només pels barris de Rocafonda i el Palau ja que l’abast del espai i la seva centralitat fa que parlem d’un espai públic per a tota la ciutat.
Les obres que han costat prop de 4 milions d’euros resolen el col•lector d’aigües per sota i per sobre han fet un punt de trobada ciutadà força interessant. Un espai per a tothom, però sobretot pels infants i les famílies amb les 3 zones infantils al llarg de l’avinguda i per la gent gran. Però perquè la gent gran en pugui gaudir d’aquest espai cal que puguin sortir de casa seva en un barri amb molts edificis sense ascensors. És per això que conjuntament amb els serveis d’atenció a la gent gran i les polítiques d’envelliment actiu, la tercera prioritat és l’habitatge. Així la construcció d’habitatge públic per a la gent gran, el parc municipal del habitatge per facilitar permutes amb vivendes no accessibles, i la rehabilitació d’habitatges i col•locació d’ascensors –àrea prioritària de la llei de barris que presentarem properament- constitueixen un dels grans reptes en aquests barris. Reptes que ja s’han començat a abordar.
Els barris antics s’estan posant al dia teixint-los urbanística i socialment. Pel mes d’abril presentarem un projecte sòlid, potent i seriós a la 4ª convocatòria de la llei de barris, amb l’objectiu de continuar amb la transformació i millores dels barris de Rocafonda i el Palau. Si ens concedeixen aquests ajuts el projecte de continuïtat del Pla integral s’enfortirà. Perquè les polítiques integrals: habitatge, espai públic i serveis socials cada vegada són més importants en aquests barris. Per millorar la qualitat de vida de les persones que hi viuen i per tenir una ciutat compactada i cohesionada socialment.