12.3.07

III Convenció Municipal

El PSC és un partit clarament municipalista. Una de les prioritats del socialisme català sempre ha estat la proximitat i el govern des del territori més immediat als ciutadans: els pobles i ciutats. Per això segurament el 80% dels catalans i catalanes tenim un alcalde socialista. És per aquest motiu que les eleccions municipals no són unes més pel PSC. Les municipals representen que els nostres municipis puguin progressar més o menys i que els nostres ciutadans tinguin millor o menor qualitat de vida.
La III Convenció municipal ha suposat marcar les principals línies pels governs locals, que després cada municipi haurà d’adequar a la seva realitat més immediata.
Així creiem que pels propers quatre anys cal reforçar el govern local, perquè aquest pugui donar respostes al civisme i la seguretat. També els ajuntaments hauran de tenir un paper molt més rellevant en les polítiques socials i de suport a les famílies i les polítiques integrals als barris.
Pel proper mandat també caldrà que el món local tingui més competències per afavorir la integració social dels immigrants.
L’habitatge públic: digne i de qualitat és una altra de les línies prioritàries que els alcaldes socialistes hauran de potenciar, així com el transport públic i l’emancipació dels joves.
Totes aquestes polítiques prioritzades només es podran dur a terme fent una aposta clara de millora del finançament local. I amb un govern de la Generalitat que compti amb els ajuntaments i es cregui que l’administració local també és administració catalana.
La III Convenció Municipal ha estat el tret de sortida programàtic per encarar les eleccions més socialistes. Per això el convenciment, la il·lusió i la responsabilitat de que podem millorar encara més els nostres pobles i ciutats van ser els denominadors comuns dels participants.
Perquè el PSC està preparat per governar els nous temps.