7.3.06

Una agenda per millorar la solidaritat a Mataró


(Article publicat al diari digital capgros.com el 7 de febrer)

L’agenda per la solidaritat local és el compromís de la ciutat de Mataró per ser més solidària amb els seus ciutadans i ciutadanes. Es tracta que l’Ajuntament de Mataró i la Fundació Hospital conjuntament amb les entitats de l’àmbit social i sociosanitari - també amb la ciutadania que tot i no estar vinculada a cap entitat té inquietuds- acordem un compromís de Mataró per la solidaritat.
Ha estat un procés llarg i molt elaborat el dissenyar aquest projecte des que l’alcalde Baron va llençar la idea en un acte públic.
Ara ja ha començat el procés que ha de implicar el màxim de ciutadania possible i que culminarà amb la signatura del compromís abans del mes de juliol. Després caldrà definir un pla d’accions que detalli totes i cadascuna de les mesures que ens han de portar a ser una ciutat més solidària.
Es tracta d’un repte pioner que no ha dut a terme mai ningú, tal i com han dit la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona quan els hem explicat el projecte, que ja han anunciat la seva col·laboració com també ho han fet ja algunes empreses de la ciutat. També els hem proposat la possibilitat que de la nostra experiència pugui sorgir una xarxa de ciutats i pobles solidaris.
La solidaritat com qualsevol altre valor no es pot imposar ja que és una qüestió personal de cadascú, però sí que pretenem entre tots la pressa consciència del que significa aquest valor en quant posar-se en la pell de l’altre per millorar la seva qualitat de vida i que això ens afecta a tots. Afavoreix el lligam social i el sentit de pertinença a la comunitat.
L’agenda per la solidaritat local s’anirà construint en un procés de participació activa on hi haurà diferents jornades tècniques amb tallers participatius, així com el seguiment i la validació de tot el procés per part del Fòrum Promotor, que es va poder constituir el passat 28 de febrer.
Aquesta agenda i les polítiques públiques són dos instruments diferents però compatibles en la construcció i cohesió social de la ciutat.