10.3.06

L'envelliment actiu

(foto capgros)
Madurar en positiu és una "exposició per viure" ,una proposta que hem portat a Mataró de la ma de la Fundació Viure i Conviure de Caixa Catalunya i l'Associació Alzheimer Catalunya. Amb el gerent d'aquesta Fundació ja ens coneixem d'altres col.laboracions: programa viure i conviure que facilita les relacions intergeneracionals amb joves universitaris que viuen amb avis, i la cessió del local del c. Colòmbia, del qual dilluns comencen les obres d'adequació per la propera obertura del casal de la gent gran de Rocafonda-Palau. I espero que ens continuem veient sovint amb en Josep Solans, perquè això voldrà dir que la institució que representa -històricament d'arrels vinculades al municipalisme- proposa de treballar obra social a la ciutat de Mataró.
No vam dubtar ni un segon en acollir aquesta exposició per 3 motius importants. Per començar es tracta d'una exposició adreçada a tothom, gent gran i no tan gran. Això fa que sigui una activitat intergeneracional objectiu que preten el pla integral de la gent gran de Mataró. D'altra banda l'exposició convida i aposta per l'envelliment actiu, que podríem definir com la capacitat de viure i veure la vellesa com una etapa més de la vida -amb plena normalitat- on es poden fer moltíssimes coses -i sobretot les més interessants són les que no s'han pogut fer abans- i on es viu de la millor manera possible potenciant la salut, la psicologia positiva i el benestar personal i col.lectiu. I també aquesta exposició coincidia de ple amb una de les línies del pla estràtègic de la Fundació Hospital: la prevenció de la dependència. Avui sabem que la dependència es pot prevenir, es pot retardar i això es fa promovent hàbits de vida saludables (alimentació i exercici físic), i manenint-nos el màxim d'actius possibles: vida associativa, activitats, tallers...
La proposta que es va inaugurar ahir i romandrà fins el 8 d'abril a la Biblioteca Pompeu Fabra està en plena sintonia amb les polítiques de gent gran que impulsa l'Ajuntament de Mataró, enfortint el valor de l'envelliment com quelcom positiu, i situant-lo en el lloc que es mereix de la nostra societat.