23.3.06

Es posa en marxa el Consell del Voluntariat a Catalunya

(foto:xarxanet.org)
Avui s'ha constituit el Consell del Voluntariat de Catalunya un òrgan de participació i assessorament d'entitats i col.lectius del àmbit del voluntariat del que en formo part en representació de la Federació de Municipis de Catalunya. De fet ja en vaig formar part durant la legislatura passada quan aquest òrgan era el ja suprimit INCAVOL, però en quatre anys no ens van convocar ni una sola vegada. Espero que amb la constitució d'aquest nou ens l'actual govern de la Generalitat es prengui més seriosament aquest àmbit que afecta tantes entitats i projectes socials.
Una part dels membres d'aquest consell venen determinats pel decret 133/2005 , de 28 de juny i l'altra es va escollir en un procés electoral on queda representat tan el territori com les diferents àrees d'actuació del voluntariat: social, comunitari, cultural, mediambiental i internacional.
D'entre les funcions d'aquest consell hi ha la validació del Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat que s'haurà de presentar per desembre de 2006, i que ha de ser l'eina que defineixi les línies estratègiques pel creixement i desenvolupament del voluntariat i del teixit social.
Amb aquestes mesures el govern de Maragall fa una aposta per un associacionisme fort i un voluntariat consolidat com a complements de les polítiques socials per construir un model de benestar català. Sens dubte aquests aires ens són propicis per les polítiques socials que estem desenvolupant a Mataró.