16.1.06

El Govern Zapatero proposa assegurar els drets de les persones amb discapacitat

(font: Fundación ONCE)
Quan anem al centre de salut, a l'escola, a l'Ajuntament per resoldre alguna gestió, una de les qüestions principals és que ens resolguin la necessitat que ens ha portat allà amb les espectatives que ens hem marcat. Per alguns ciutadans això forma part d'una segona fase, ja que el principal problema que es troben és que la persona que hi ha al darrera de la finestra l'entengui i ell/a es faci entendre. Ara amb el projecte de llei que el govern vol impulsar, pioner a Europa, es reconeix per primera vegada el llenguatge de signes l'espanyol i el català (els dos únics reconeguts oficialment) a més la comunitat sorda podrà exigir que es doni compliment als seus drets socials. Una reivindicació històrica d'aquest col.lectiu. Per tant les administracions públiques hauran de incorporar als seus serveis d'atenció a la ciutadania els recursos necessaris per atendre en llengutage de signes. I és que durant massa anys les persones sordes han hagut de topar dia rera dia amb moltes barreres de comunicació.
El govern Zapatero posarà mitjans per resoldre-ho. I és que a base de lleis no n'hi ha prou per resoldre problemes, també s'han de fer complir. I això és precissament el que es va aprovar també en un altre projecte de llei durant el darrer consell de ministres. Hi haurà un règim sancionador on es preveuen sancions de 301 euros fins a 1 milió d'euros, per incomplir la llei d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. I aquesta proposta s'ha fet de forma participada amb el CERMI, plataforma on tots els col.lectius de discapacitats hi estan representats.
Des de l'Ajuntament de Mataró posarem tots els recursos possibles per garantir la igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitat tal i com es recollia en la declaració institucional aprovada recentment amb motiu del dia mundial de les persones sordes.
Aquests projectes de llei tornen a motrar l'obsessió d'aquest govern per la justícia social.