2.1.06

BON ANY 2006!

(telenotícies.com)
Bon any 2006 és el que desitjo per a tothom, però també és el que penso que serà el 2006: un bon any. Hores d'ara donem per tancat ja el 2005 com si d'un tancament de balanços es tractés. Sempre m'ha cridat l'atenció tots els muntatges i parafernàlies que acompanyen el tancar un any i donar la benvinguda al proper. Suposo que es deu tractar d'un fet antropològic que a més es deu remontar a no ser quants milers d'anys -o no. No ho sé. Però si és que sí, segur que sense cava (ni boicot)- i que obeeix a certa necessitat humana de controlar el temps.
Reprenet on volia anar el 2005 ha estat un any políticament molt mogut. En moltes ocasions de greus irresponsabilitats polítiques. On l'Estatut que ha marcat part important de la centralitat política i mediàtica -i així ha de ser perquè és prou seriós el tema- ha fet tanta remor que no s'ha deixat escoltar certa música política que començava a sonar de molt de calat i que feia mesos es portava treballant.
El 2006, malgrat les campanades de TV3 no van començar amb bon peu, serà un any molt positiu des del punt de vista de progrés del país i l'estat i on l'avenç social serà el gran tema.
Sens dubte la LLei de suport a l'autonomia i d'atenció a la dependència serà la gran aposta social que el govern farà i de forma encertada. Aquesta llei va ser aprovada en un dels darrers consells de ministres i quan s'aprovi pel congrés a principis d'any serà un punt d'inflexió en el nostre model social. La seva posta en marxa suposa d'entre altres coses:
  1. Nou dret social i garantit per llei.
  2. El 90% de les persones amb dependència no ateses o amb diferents suports familiars seran ateses progresivament, començant primer pels nivells de major dependència
  3. Els que optin per mantenir la família com a cuidadors principals tindran una prestació econòmica i seran donats d'alta a la seguretat social, i se`ls oferirà formació
  4. Creació de milers de llocs de treball.
  5. Creació d'un sistema públic de provisió que defineix la cartera de serveis en funció de les nesessitats de les persones (residència, centre de dia, servei d'atenció a domicili, telealarma...)

En definitiva molts sectors s'han referit aquesta proposta com al quart pilar de l'estat del benestar, jo sóc de l'opinió que el quart pilar el conformen la globalitat del sistema de serveis socials, però sens dubte el sistema d'atenció a la dependència de la manera que s'està articulant serà una peça fonamental de les nostres polítiques socials. De fet aquesta necessitat social tan evident, fa anys que s'havia d'haver donat resposta i feia anys també que la comisió europea havia recomenat al govern espanyol (encapçalat per Aznar) la creació d'aquesta llei. Però evidentment aquest poc li deuria interessar una iniciativa de tall tan social i tenia altres prioritats polítiques.

Una altra llei que s'aprovarà a Catalunya i que determinarà el model social català serà la llei de serveis socials. Aquesta suposarà també un reconeixement de drets socials que quedaran garantits per la llei. Les prestacions socials deixaran per fi de donar-se en funció de l'assignació pressupostària i es donaran per llei. El procés fins aprovar (properament) aquesta llei ha estat participat i molt ben elaborat. La llei suposarà a part d'un munt de prestacions de serveis socials la creació de 40.000 llocs de treball. Penso que serà una de les peces clau de la Catalunya social d'en Maragall.

A Mataró aquestes lleis ens ajudaran moltíssim. I nosaltres seguirem treballant el 2006 per la cohesió social a la nostra ciutat amb la prioritat que és la Gent Gran. Impulsarem mesures per fomentar l'envelliment actiu, enguany en el marc del Congrés de la Gent Gran. I en quant l'atenció social i sanitària l'Agència de Gent Gran tindrà un fort impuls local però també nacional, com a projecte demostratiu del PRODEP. El pla de infància, el pla de promoció social o el d'accessibilitat universal seran eines que ajudaran a potenciar els serveis socials a la ciutat. I en educació farem tots els esforços en l'escolarització: construint centres, fent acords i convenis, cedint solars... El casal de la dona, el pla d'equipaments culturals, el pla de instal.lacions esportives, el pla contra la SIDA, la construcció del CAP la Llàntia-Via Europa. El Govern Territorial de salut. Els dispositius que fa tants anys que manquen en salut mental i que enguay es començaran els equipaments. L'agenda local per la solidaritat. En fi, tantes i importantíssimes accions que de ben segur anirem comentant aquests propers dotze mesos.... En definitiva, un any on s'enfortirà l'estat del benestar de forma important i on ens aproparem a les estadístiques socials europees que tan lluny ens havia situat la dreta. Un bon any.