15.2.07

Pas enrere de gegant amb la decisió de tornar a centralitzar els equipaments cívics de la Generalitat

Sorprèn la decisió del govern de la Generalitat de tirar enrere amb el decret que descentralitzava en el territori la gestió dels equipaments cívics de titularitat autonòmica. No sorprèn tant que sigui ERC qui forci aquesta polèmica i vulgui tornar al passat de polítiques "assistencialistes" amb aquesta decisió.
I és que en l’anterior etapa de govern la conselleria de Benestar no es va destacar massa alhora de treballar amb els ajuntaments i quan els posàvem damunt la taula compartir la gestió d’aquests equipaments no en volien sentir a parlar, tot i que era una de les clàusules del pacte del Tinell.
Amb aquesta decisió i aquesta marxa enrere –en tots els sentits- queda palès el poc municipalisme d’ERC i la seva postura inflexible i centralista de no acostar aquests equipaments a la ciutadania. Amb aquesta decisió penso que queda una mica tocada la relació entre ajuntaments i Generalitat, ja que és una decisió unilateral, per “decret” i que traspua poca confiança entre administracions.
Però sobretot m’ha sorprès la reacció d’en Puigcercós –polític al que tenia certa consideració- titllant als alcaldes socialistes de voler la “repartidora” que CIU tenia amb aquests equipaments. “Se cree el ladrón que todos son de su misma condición”.
O és que ell vol aquests equipaments per això?. A Mataró volem que el casal de la gent gran Jaume Terradas – de titularitat de la Generalitat- formi part de la xarxa de casals municipals, per tal de millorar la coordinació entre casals, per ofertar més i millors serveis, i en definitiva perquè la nostra gent gran vagi a l’equipament que vagi trobi uns serveis de qualitat arreu. I puc dir que en la gestió municipal no hagués passat el que ha passat amb aquest casal: més d’un any d’obres sense informar prèviament als mateixos socis, i amb una sèrie de greuges que han retardat la posta en marxa d’aquest equipament incomprensiblement. És per coses com aquestes que els equipaments cívics han de ser gestionats des de la proximitat.