27.2.07

Més prevenció a l'obesitat infantil
L’obesitat és un problema cada cop més preocupant i concretament en l’etapa infantil per l’augment de casos que ha hagut els darrers anys. A la UE 1 de cada 4 nens té problemes de sobrepès. Preocupen els problemes de salut que poden tenir aquests menors actualment, però sobretot els que podrien tenir en un futur ja que segons estudis científics el 85% dels problemes de salut tenen relació directa amb l’obesitat. I l’estadística no ens indica que això hagi de millorar a curt termini si ens fixem amb la recent enquesta de salut a Catalunya (2006) on augmenta el sedentarisme passant d'un 21% al 25%.
A Mataró des de fa temps fem una tasca preventiva vers aquesta problemàtica que ara es veu enfortida amb la participació de la nostra ciutat en el programa Shape Up Europe.
Aquest programa europeu en el que participen 25 ciutats dels 25 països de la UE pretén d’una forma innovadora millorar els hàbits de l’alimentació saludable i la realització d’exercici físic de forma regular. El programa s’emmarca de ple amb les polítiques de lluita contra l’obesitat a Espanya amb l’estratègia NAOS, a Catalunya amb el programa PAAS i amb el mateix Pla de Salut de Mataró.
Shape Up és innovador en tant que vol aconseguir la millora de salut centrant-se en els infants i adolescents, i provocant canvis –proposats per ells mateixos- en els estils de vida dels menors, que després han de transcendir als pares i a la resta de la comunitat. De fet algunes de les propostes que vagin sortint del programa després es faran extensibles a la resta de la ciutat. I tot això sense estigmatitzar amb un enfocament sempre positiu.
Per dur a terme el programa es van escollir els dos centres educatius de Llàntia (CEIP i IES) tan per la tradició dels centres en participar activament en programes de salut com pel teixit social del barri que responia a les necessitats comunitàries que planteja Shape Up.
De moment els infants i joves han dut a terme activitats interessants: instaurar uns dies a la setmana de berenar amb fruita, preparació d’entrepans pels mateixos alumnes, s’ha creat la revista “manduca i moviment”, millora activitats extraescolars i esportives...
Estic convençut que aquestes activitats més les que es puguin fer en un futur permetran millorar la salut dels nostres “petits” ciutadans però amb molt futur i esperem que saludable.