22.1.07

Avança positivament el judici del brot de legionel.losi de 2002
L’exculpació de l’Ajuntament de Mataró en el procés judicial del brot de legionel.losi de 2002 ha estat una magnífica notícia. Ni els dos funcionaris imputats, ni l’Ajuntament en el seu conjunt tenen cap responsabilitat en l’epidèmia. De fet portàvem anys defensant que l’actuació municipal va ser correcte fins que ha estat el jutge del cas qui ho ha determinat en l’auto. I en aquest sentit l’aspecte més rellevant no ha estat només l’exculpació sinó que en el mateix auto es reconeix la bona i eficaç actuació municipal. De fet en la literatura científica el brot de Mataró ha estat el més ràpid en la detecció del focus des que apareix el primer cas (17 dies).
I la segona bona notícia ha estat la decisió del govern municipal d’avançar les indemnitzacions –fixades en l’auto- que després l’Ajuntament intentarà recuperar en el procés judicial sota la figura d’actor civil. Aquestes indemnitzacions formen part de la prioritat municipal que sempre han sigut les persones afectades. Ja en els inicis del brot la primera prioritat fou assegurar els serveis sanitaris per tal que les persones afectades estiguessin ben ateses, conjuntament amb la creació de l’oficina d’atenció a les persones afectades per informar i donar suport. La segona prioritat va ser la detecció del focus causant i la tercera el suport jurídic que l’Ajuntament oferia a partir d‘aquell moment a les persones afectades. L’estar al costat, la solidaritat, i la justícia vers els conciutadans que van patir l’epidèmia ha estat sempre la prioritat municipal que ara es veu reflexada en aquesta notícia positiva.
Cal destacar també l’eficàcia i rapidesa del nou jutge que porta el cas, que a més s’ha disculpat de la lentitud del procés fins ara.