5.12.05

Formació nova i estratègica pel 2006


La Fundació Hospital (F.H.) ha presentat el programa de formació per l’any 2006. Ara fa un any que la junta de patrons de la fundació va aprovar un pla estratègic que havia de ser el full de ruta d'aquesta institució pels propers anys. Aquest pla definia els cinc àmbits d’actuació per a les persones amb dependència i les seves famílies:

1. Serveis de suport psicosocial
2. Investigació, recerca i desenvolupament
3. Formació
4. Prevenció
5. Centre de suport a les iniciatives socials

Una vegada desvinculada aquesta fundació de l’assistència sanitària l’any 1992 ha anat trobant el seu lloc oferint suport a les entitats sociosanitàries, treballant el voluntariat…. I no és fins l’aprovació d’aquest pla estratègic, quan queda molt definida la missió i els grans objectius estratègics i operatius de la Fundació Hospital.
Així el tema que ens ocupa de la formació esdevé un element nou i necessari alhora. Nou perquè estem parlant d’una oferta formativa que no oferia ningú ni a la ciutat ni a la comarca (la F.H. per estatuts té un àbit territorial de comarca) i necessari perquè hi ha propostes formatives molt importants per a les famílies i persones cuidadores, que esdevenen fonamentals alhora de desenvolupar les tasques de suport i cura de les persones amb situació de dependència. El programa de desenvolupament personal i professional ofereix un ventall de tècniques, metodologies, coneixements i suports que ajudaran als professionals i als cuidadors a desenvolupar les seves tasques en millors condicions ( tan per a les persones que atenen com per a ells mateixos).
Aquest programa formatiu consta de tres cicles amb 10 cursos i cada cicle incorpora unes conferències gratuïtes que pretenen ser la introducció a cada cicle i alhora serveixen de tastet per animar la gent a fer els cursos.
Vull destacar que els docents que impartiran els cursos i les conferències són formadors de primer nivell i que en el seu dia a dia trobareu un ventall ampli d'activitat que va des de la docència universitària fins l'assessoria a institucions socials de rellevància. Josep Maria Fericgla, Aurora Bau, Jesús Cosido, Lluís Camino, Aurora Morera, Susana Sánchez, Soledad Calle o Anna Mascaró, entre d'altres.L’altra gran aposta formativa per l’any vinent és l’Escola de Treball Familiar del Maresme. Es tracta d'una formació reglada que ofereixen la Fundació Hospital i la Fundació Pere Tarrés -que és la institució que té homologada aquesta formació a través de la Universitat Ramon LLull- per qui estigui interessat en formar-se i treballar en el món de l'atenció a les persones, àmbit cada vegada més emergent que està creant molts llocs de treball i que per tant la formació d'aquests nous treballadors esdevé fonamental per a una atenció social de qualitat.
Amb aquesta oferta formativa pel 2006 la F.H. fa una aposta estratègica en l'àmbit de la formació de les persones que han de treballar en el sector de la dependència, i que es desplegarà de forma important l'any vinent amb l'aprovació de la llei de suport a l'autonomia i d'atenció a la dependència.