19.9.06

Mataró té un Pla de promoció social

Fa esfereir les històries de vida de persones indigents que tot el contrari de ser el que semblen: anònims que sempre han sigut el que són, doncs no, cadascú tenia la seva vida completament normalitzada fins que van topar amb alguna problemàtica i no la van superar. Després per unes causes o per unes altres o per diverses alhora han entrat en un procés de degradació personal i humana que els ha portat a un pou molt difícil de sortir, l’exclusió social més pura i dura, i que el temps s’encarrega de consolidar.
Per tant fora de semblar un tema que no ens afecta i que està lluny de nosaltres no és així. I poc es podrien imaginar aquestes persones en les seves vides “normalitzades” que es trobarien avui en aquesta situació.
Existeixen diferents motius i causes que condueixen a l’exclusió social, des de factors econòmics, laborals, educatius, de salut o habitatge, per destacar els més rellevants. I existeixen diferents perfils amb unes característiques molt concretes, de les quals només destacaré dos per la seva greu potencialitat de créixer en el futur i perquè seran de les més prioritzades en el pla. Em refereixo a dones soles amb càrregues familiars, amb molts pocs ingressos econòmics i moltes dificultats (laborals, habitatge...). En aquests moments representen un col·lectiu que els darrers anys ha crescut i que es situen en un risc social que les fa molt vulnerables. També el col·lectiu de malalts mentals ha crescut considerablement els darrers anys, i està a l’espera que es desenvolupin els diferents projectes pendents de salut mental (hospitalització i atenció ambulatòria) i Cabanellas com el paradigma d’atenció al malalt mental integrant tots els serveis de salut extra-hospitalària, i de inclusió social i laboral.
En el passat ple del mes de setembre es donava compte de l’aprovació del Pla de promoció social. Aquest és un instrument que es dota la ciutat per lluitar contra la pobresa i l’exclusió social. I sobretot per donar suport (prevenció) a les persones que es situen en zona de vulnerabilitat –representen prop del 90% dels usuaris d’aquests serveis a la ciutat- que és una zona de risc just en el llindar de l’exclusió.
En el ple vaig poder explicar que es tractava d’un pla de ciutat i no pas d’un pla de l’Ajuntament, perquè si una cosa caracteritza aquest pla és la participació de les entitats i la voluntat de crear una xarxa social de ciutat, coordinada, optimitzant recursos, i caminant tots –cadascú des de les seves institucions- cap a una mateixa causa.
La taula d’entitats de promoció social –constituïda des de l’any 2004- no ha parat de treballar conjuntament amb l’Ajuntament, fins que la vintena d’entitats i serveis ha consensuat i posat en comú quin ha de ser el full de ruta pels propers anys a la ciutat, per combatre la pobresa i generar el màxim d’escenaris d’inclusió social per tal de ser una ciutat socialment cohesionada.
La metodologia que es farà servir va des del treball social més personalitzat (programes de seguiment individualitzats) fins el treball en grup i el treball comunitari, és a dir amb tots els agents possibles de la comunitat.
El Pla de promoció social té 4 eixos estratègics:
1.Fomentar mesures que afavoreixin la promoció social (especialment els vulnerables)
2. Optimitzar i incrementar els serveis existents
3. Crear-ne de nous
4. Sensibilització a la ciutadania

Aquest pla marca l’estratègia a seguir i cada any s’hauran de concretar les accions a desenvolupar així com la seva avaluació des de la comissió de seguiment del pla. La clau d’èxit serà la capacitat de concreció del Pla estratègic. Hores d’ara ja s’està treballant pel PAM 2007 amb projectes com: circuit únic de roba i aliments, club social, pis tutelat o espais pre laborals, per citar-ne els més significatius.
Aquesta és una experiència molt interessant que obre una nova etapa dels serveis socials municipals, buscant la suma de sinèrgies amb tots els agents d’aquest àmbit. Si no ens desviem del full de ruta i no es perd aquest esperit aglutinador i de treball en xarxa els propers anys tindrem, sens dubte, una ciutat més justa i socialment més avançada.