30.11.05

GRÀCIES Voluntari@s

Cal agrair la Diputació de Barcelona i la Federació catalana de voluntariat social que hagin triat la ciutat de Mataró i concretament la Fundació Hospital, per celebrar l’acte del dia internacional del voluntariat

Ens agrada molt parlar de la Fundació Hospital com un espai de valors, un espai construït en base a la solidaritat de totes aquelles persones que des de la seva pràctica solidària fan que la nostra societat sigui una mica millor. I d’això aquesta institució (Fundació Hospital) té certa experiència, ja que des de s. XVII ho anat fent atenent a les persones malates i més necessitades de la ciutat i comarca.

Des de la Fundació Hospital entenem el voluntari com un motor de desenvolupament social, ja que contribueix amb el seu esforç desinteressat a fer més humanes las ciutats, a la millora de la qualitat de vida de col•lectius més desafavorits, a la resolució de necessitats socials i a més contínuament incita la innovació plantejant sempre propostes de millora.

Una de les línies estratègiques de desenvolupament de la Fundació Hospital és esdevenir un suport a les iniciatives socials i com sabeu disposem d’un Hotel d’Entitats Sociosanitàries on 14 entitats desenvolupen les seves iniciatives de cooperació en aquesta casa.

Actualment gestionem una borsa de voluntariat de 151 voluntaris, que reben formació, seguiment i suport de la seva tasca. És molt important per nosaltres la captació, la formació i l’acompanyament d’aquestes persones en la seva dedicació al voluntariat.
També disposem d’una assegurança que els dona cobertura en la seva pràctica.
Treballem amb coordinació amb 26 entitats de la ciutat a les que derivem voluntaris.
I en aquests moments estem treballant amb la Federació Catalana del voluntariat en un conveni de col•laboració per unir esforços en aquesta tasca decisiva per la cohesió social.

Voldria anomenar especialment el programa que estem desenvolupant aquest any 2005 “La mort: procés natural de la vida” que Caixa Sabadell el va distingir amb un premi i que té com objectius consolidar un servei integral d’atenció psicològica i voluntariat amb la finalitat de donar suport a les necessitats emocionals de persones que es troben en la fase terminal de les seves vides i també dels seus familiar i cuidadors. Aquest programa compta amb 12 voluntaris que la Fundació Hospital ha preparat per desenvolupar aquesta difícil però tan necessària tasca.

I volem anar a més, perquè creiem important estendre encara més aquests valors. En aquest sentit l’Ajuntament de Mataró i concretament el seu alcalde ha encarregat a la Fundació Hospital el desenvolupament d’un programa de solidaritat, de participació, que pretén millorar la solidaritat interna de la nostra ciutat (Agenda local per la Solidaritat), ampliant la borsa de persones disposades a oferir el seu temps. Volem vincular cada vegada a més persones i entitats ja organitzades a aquesta tasca plena de valors.
El voluntariat està siguent una prioritat per la Fundació Hospital aquest darrer any però ho seguirà sent encara més els propers anys.