15.3.07

Dia mundial del consumidor

Quan el 15 de març de 1962 el president nord-americà J. F. Kennedy va anunciar al Congrés la proclamació de la Carta dels drets dels consumidors s’instaurava aquesta data per celebrar el Dia mundial del consumidor.
Tots ho som de consumidors ja que en un moment o altre comprem productes, serveis o béns. Per això és important que les institucions públiques vetllin pels drets i la defensa dels consumidors i usuaris.
A Mataró comptem amb uns serveis d’atenció, les oficines municipals d'informació al consumidor (OMIC), que conjuntament amb la junta arbitral de consum se’n ocupen de defensar els drets dels ciutadans-consumidors.
A part de la tasca informativa, formativa, de control, inspecció i de resolució de conflictes que du a terme el servei de salut i consum de l’ajuntament, enguany la novetat és la posta en marxa d’un nou servei des de l’OMIC. Es tracta d’una línia de servei especialitzada en hipoteques, crèdits, serveis financers i assegurances. Perquè darrerament ha hagut un increment de demanda de serveis d’atenció als consumidors en aquest àmbit. I estem davant d'una situació cada vegada més complexa: increment d'interessos, euribors, serveis telèfonics que ofereixen diners molt "fàcils"...
Aquest nou servei es posa en marxa gràcies a la col·laboració d’ADICAE i aprofitant la commemoració del dia mundial.