24.1.07

Un nou pla per a millorar l'atenció a la infància i a les famíliesLa ciutat de Mataró ja disposa d’una eina per coordinar, incrementar i millorar les polítiques adreçades als infants i les famílies. El govern municipal va decidir impulsar aquest pla degut a l’increment de la població infantil dels darrers anys. Increment motivat per la immigració i l’edat fèrtil de la generació del ”baby boom” dels ’70. A Mataró actualment hi ha 20.758 infants i adolescents que representa el 18% de la població total.
També els ràpids i difícils canvis d’estructures i relacions familiars ens mouen a fer aquest pla. Cada vegada hi ha més famílies monoparentals amb un increment de riscos socioeconòmics, la dificultat de conciliar la vida familiar i laboral, i s’enredereix l’edat de la maternitat com a elements més significatius d’aquests canvis.
El Pla Integral per a la Infància i les Famílies , del qual la seva aprovació es va poder donar compte al ple del mes de gener, pretén prioritàriament protegir la infància, prevenir les situacions de risc, i millorar l’atenció a les famílies.
El pla contempla 6 línies d’actuació: la família, l’educació, el lleure, la protecció, la xarxa de ciutat i la participació dels infants. D’aquestes línies d’actuació es desprenen accions concretes com les més rellevants que es desenvoluparan aquest 2007 entre d’altres:

- Taula de protecció de la infància. On es trobaran les diferents institucions per crear un protocol únic de ciutat alhora d’actuar en els casos de maltractament infantil.
- Consell d’infants de Mataró. L’espai de participació de la infància.
- Cursos i tallers per donar suport a pares i mares en la seva tasca educativa i de criança
- Creació d’un EAIA propi des de l’Ajuntament de Mataró.

Aquest és un pla de ciutat, on totes les entitats i institucions implicades en el món del infant han participat i participaran, i que sens dubte suposarà pels propers anys (2007-2010) una millor atenció a la infància i les seves famílies.