26.4.06

Cap a la Xarxa local d'atenció a la dependènciaAhir es va celebrar el 4º consell General de la Xarxa local de serveis d'atenció domiciliària (SAD). Des del 2003 que es va posar en marxa aquesta xarxa, formada per la Diputació de Barcelona, ajuntaments i consells comarcals ha plogut, però sobretot el context ha canviat molt. En aquests moments ens trobem a pocs mesos de l'aprovació de dues lleis que marcaran un abans i un després dels sistema de serveis socials al nostre país. Evidentment em referiexo a la llei de dependència i la de serveis socials.
Aquesta xarxa va néixer en un moment on els ajuntaments estaven molt sols i la Generalitat, administració amb totes les competències de benestar, no liderava les polítiques socials a Catalunya. Aleshores cada ajuntament es va organitzar com va poder i/o com va saber pel que fa als serveis d'atenció domiciliària. Aquests són serveis de competència municipal des que l'any 1997 la Generalitat els va traspassar al món local sense recursos com acostumava a fer en aquella època.
Per tant, aquesta xarxa liderada per la Diputació neix per impulsar els serveis d'atenció domiciliària que han de prestar els ajuntaments. Entre altres coses la xarxa ha aportat molts recursos als ajuntament, tan econòmics com tècnics, i ha servit per orientar i guiar el desplegament dels serveis de proximitat en un moment on tots coincidíem que eren una prioritat, però ni els recursos ni la política de la Generalitat ens havien acompanyat fins al moment.
L'èxit de la xarxa el certifiquen tant el nombre de membres adherits (304) com els recursos econòmics destinats que aquest any s'han incrementat un 37% arribant als 4 milions d'euros. També cal destacar el component d'igualtat territorial que s'ha treballat des de la xarxa, prioritzant l'àmbit rural, que es trobava en condicions de major necessitat.
Del que ofereix la Xarxa cal destacar el servei local de teleassitència que fruit del conveni signat entre la FEMP i l'IMSERSO s'han pogut quadriplicar el nombre de telealarmes i s'han posat en marxa unitats mòbils, que a partir de les visites als domicilis asseguren tant el seguiment a la persona que viu sola com el bon funcionament de la teleassistència. També cal assenyalar el suport a les famílies cuidadores a través dels tallers formatius, grups d'ajuda i l'edició d'una guia, i el programa respir que facilita un temps de descans o bé pot donar resposta a una situació imprevista que es pot trobar la persona cuidadora.
Destacar per aquets any 2006 que la Xarxa ha creat un Forum de dependència per als regidors de benestar social, com a espai de intercanvi, aprenentaatge i innovació i el proper projecte Telèfon d'atenció a les 24 hores, que l'Ajuntament de Mataró ja tenia previst posar en marxa enguany conjuntament amb un carnet de la Gent Gran, i que evidentment el fet que la Diputació el tingui en cartera ens facilitarà el finançament del mateix.
Però sobretot la gran novetat és l'anunci que va fer la diputada en el sentit de transformar aquesta Xarxa local SAD en una Xarxa local de la dependència. Com sempre la Diputació de Barcelona atenta i oportuna als contextos, i evidentment també com sempre Mataró ho aprofitarà, com vam fer amb el PRODEP, per consolidar el nostre projecte de ciutat -que conformen l'Agència i la Fundació Hospital- alhora de d'oferir solucions a les situacions de dependència de mataronins i mataronines.