11.7.06

Mataró posa en marxa l'Agenda per la Solidaritat Local

L’agenda per la solidaritat local (ASL) ja és una realitat. Després de mesos de participació ciutadana, d’aportacions, de treball conjunt entre entitats i institucions de la ciutat –les més rellevants de l’àmbit sociosanitari- la Fundació Hospital i l’Ajuntament de Mataró ens hem posat d’acord per marcar el full de ruta amb el que hem d’aconseguir ser una ciutat més solidària.
És evident que el caràcter pioner i innovador d’aquesta repte de l’ASL més la motivació d’aquestes entitats quan es parla d’un valor com la solidaritat, han fet que un centenar de persones i entitats s’hagin sumat aquest compromís.
Divendres 7 de juliol aquestes institucions signaven el compromís de la solidaritat i ho feien en el pati de l’antic hospital, reformulant en ple s.XXI el compromís de solidaritat a Mataró, en un lloc simbòlic del que ha estat la solidaritat en la nostra ciutat des del s. XVII.
Tothom va signar el que volia i podia lliurement, ja que l’Agenda per la Solidaritat Local marca uns objectius estratègics i unes línies d’acció, on cada entitat es compromet a dur a terme accions concretes. L’Ajuntament de Mataró alhora, no només es comprometia a recolzar i garantir aquest projecte sinó que a més llençava una proposta a les altres administracions públiques per tal de constituir una Xarxa de ciutats i pobles per la Solidaritat.
La missió d’aquesta Agenda és aconseguir una ciutat més cohesionada socialment, més cívica i amb més valors on les xarxes locals estiguin interconectades de tal manera que no s’oblidin de ningú. L’agenda pretén:
1.Informar i sensibilitzar la ciutadania del què significa la solidaritat.
2.Potenciar el voluntariat.
3.Incrementar la donació solidària (sang, òrgans, ...)
4.Fomentar l’intercanvi solidari.
5.Fomentar la solidaritat a l’entorn més proper.
6.Educar en els valors solidaris.

La Fundació Hospital de la mateixa manera que les altres institucions també va signar el compromís. En aquest cas el compromís consta de quatre elements que seran importants alhora del bon desenvolupament de l’agenda:

1.L’Observatori de la Solidaritat a Mataró, una eina adreçada a totes les entitats de la ciutat que ens permetrà conèixer quin és el grau de solidaritat en la nostra ciutat.

2.El banc del temps, com un espai d’intercanvi solidari i gratuït entre la ciutadania.

3.L’organització i gestió del voluntariat, potenciant i reconeixent la figura dels voluntaris oferint-los alhora una sèrie de prestacions : formació, acompanyament...

4.La ciutat és escola en educació de valors solidaris. I per tant tothom potencialment és un agent educatiu.

Durant l’acte, mentre estava de peu a l’escenari i l’Espartac Peran anava orquestrant la cerimònia veia el gran públic que s’hi concentrava. Però sobretot veia cada persona i cada entitat. I vaig confirmar llavors, la idea que ja tenia de l’èxit del projecte. Totes les persones que hi havia allà desprenien: seguretat, fermesa, compromís, solidaritat. L’agenda pot ser una bona eina per aquestes persones i les entitats que representen.

Amb el grau de compromís allà present vaig comprendre de seguida que la nostra ciutat d’aquí uns anys ha de ser forçosament més solidària.